Celková plocha: 650 m² (7 sálů)

Lokalita: Ivančice – Alexovice

Budova: dvoupodlažní zděná budova ve vlastnictví majitele společnosti

Dostupnost: automobilem

Kapacita připojení

Datové okruhy (až 40 Gbps). Do centra NIX jsme připojeni rychlostí 10 Gbps na CE Colo a dalších 10 Gbps na TTC v kruhu oproti TH Brno. Do slovenského SIX rychlostí 10 Gbps. Zahraniční konektivita je odebírána v Praze a Bratislavě.

Propojení

V datacentru jsou zakončeny řady místních i dálkových optických sítí, lze využít služeb ostatních operátorů. V datacentru jsou k dispozici všechny služby optické páteřní sítě.

Zakončené sítě itself

  • Dvě diverzifikované optické trasy směrem na Prahu, Vídeň, Bratislavu
  • Dvě diverzifikované optické trasy směr Brno

Klimatizace

Sály jsou vybaveny jednotkami přesné klimatizace zajišťující stálou teplotu 22 °C, +/– 2°C. Systém klimatizace využívá tlakování vzduchu do prostoru dvojité technolgické podlahy, technolgie ve stojanu jsou chlazeny průchodem chladného vzduchu z podlahy skrz stojan.

Protipožární systém

Telekomunikační sály, u kterých je to požadováno, jsou vybaveny samozhášecím systémem s využitím plynu FM-200. Standardem je požární poplachová signalizace EPS s vyvedením na dohledovém centru.

Záloha napájení

Pro napájení mohou být použity dva oddělené rozvody, zálohované diesel generátorem Caterpillar 160 kVA s vlastním měřením a jištěním. Možnost připojení na centrální UPS.

Zabezpečení přístupu

Objekt je zabezpečen systémem EZS, který je společně s výstupy poplachových sirén vyústěn na centrálním pultu dohledového centra umístěného v Brně. Každému zákazníkovi je přidělen čip pro nezávislý přístup do budovy.

Nabízené služby