Vyjádření k činnosti spolku Oslavany.NET

Ilustrační obrázek

Naše společnost je přesvědčena, že aktivity spolku Oslavany.NET se spíše než získáváním a výměnou informací z budování sítí a využívání telekomunikačních a komunikačních technologií (jak uvádějí stanovy spolku) soustřeďují na komerční poskytování připojení k internetu koncovým zákazníkům za úplatu.

Provozování takové činnosti je však podnikáním, jehož výkon se musí řídit všemi platnými právními předpisy. Ať už jde o dodržování předpisů o elektronických komunikacích, o ochraně spotřebitele, o ochraně osobních údajů nebo předpisy upravující daňové povinnosti. 

Situace, kdy na jednom trhu soutěží poskytovatelé služeb připojení k internetu poskytující své služby řádně jako podnikatelé, a proti nim subjekty, které své podnikání prohlašují za spolkovou činnost, je neudržitelná. Spolková činnost totiž nepodléhá takové míře regulace a kontroly jako podnikání. Spolky oproti podnikatelům nemusí plnit řadu zákonných povinností (kromě jiného i povinností, které chrání odběratele jejich služeb). Nevynakládají na plnění uvedených povinností finanční prostředky a nejsou dozorovány a postihovány za porušování zákonů, tak jako podnikatelé. V neposlední řadě pak nemají povinnost monitorovat sítě, což může vést k zanedbání bezpečnostních rizik. Podnikatelská výdělečná činnost, vedená jako činnost spolku, tak vytváří nerovné konkurenční prostředí, které neumožňuje spravedlivou soutěž všech subjektů na trhu. Řádní podnikatelé jsou v ní hned od počátku nabízení služby značně a jednostranně znevýhodněni.  

S ohledem na výše uvedené jsme po důkladné analýze stávajícího stavu oslovili příslušné státní orgány s návrhem, aby ve věci konaly a zajistily stejné konkurenční prostředí pro všechny subjekty. Jsme totiž přesvědčeni, že stávající stav odporuje platnému právu. Naším záměrem rozhodně není likvidace konkurence, ale obnova rovných podmínek pro všechny, kteří v oboru podnikají. To vše s maximálním důrazem na respektování práv zákazníků, která jim garantují platné právní předpisy. V tomto postupu nás podporuje nejen Česká asociace pro elektronickou komunikaci (www.caek.cz), ale i řada významných operátorů podnikajících v našem odvětví a další sdružení poskytovatelů služeb elektronických komunikací.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Procházením tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Další informace