Celková plocha datacentra TH Brno: 580 m² (4 sály – 220m², 125m², 125m² a 110 m²)
Umístění datacentra: Pálavském náměstí 4343/11, 628 00 Brno – Židenice
GPS: 49.2057656N, 16.6617153E
Budova: trojpodlažní zděná budova ve vlastnictví majitele společnosti, technologické sály jsou umístěny v 2.NP
Podlaha: dvojitá technologická podlaha MERO, nosnost až 800 kg na stojan 
Dostupnost: MHD (do 30 minut z hlavního železničního a autobusového nádraží), autem (do 10 minut z dálnice D1)
Certifikát: ISAE 3402/AT-C320 Type II
Přístup: 24/7/365, vlastní čipová karta pro každého zákazníka
Dohledové centrum: v budově, v provozu 24/7/365

Certifikace

Jsme držiteli certifikace ISAE 3402/AT-C320 Type II.

Zmíněná americká, resp. evropská norma určuje procesní, technologické a bezpečnostní standardy v oblasti housingových služeb.

Napojení na distribuční elektrickou síť

K distribuční síti E.ON, konkrétně do rozvodny 110/22 kV Vinohrady, je datacentrum připojeno dvěma nezávislými VN přípojkami přes dvě vlastní VN trafostanice s výkonem 22 kV/1 MW. Samotná rozvodna Vinohrady je napájena z primární přenosové soustavy ze dvou rozvoden: Čebín a Sokolnice. Napájení datacentra je tak zálohované až do úrovně primární přenosové soustavy.

Proti výpadku napájení z distribuční sítě je datové centrum chráněno trojicí diesel generátorů Volvo Penta s výkonem 630 kVA (redundance N+1) a dobou běhu nejméně 24h.

Napájení stojanů

Pro napájení osazené technologie zákazníků lze využít dvě oddělené větve 230 V/400 V AC, resp. dvě oddělené větve s napětím 48 V DC.

Obě napájení jsou k dispozici se zálohou provozu diesel generátory, jednotkami UPS pro AC 230 V a jednotkami DC zdrojů s bateriemi pro 48V DC. Vše s redundancí N+1.

Pro každý stojan je k dispozici samostatný napájecí kabel s vlastním jištěním a měřením, v případě zájmu lze rozšířit na dvě až tři nezávislé napájecí větve.

Chlazení

V každém sálu jsou umístěné klimatizační jednotky York/Carrier (výkon 53 kW) s redundancí N+1 a zvlhčovače vzduchu firmy CAREL. Regulovaná teplota je 22°C (+-2°C) a vlhkost 50% (+-10%).

Systém klimatizace využívá vhánění vzduchu do prostoru dvojité technologické podlahy MERO, přičemž vlastní technologie je chlazena buď průchodem vzduchu spodní částí stojanu, nebo perforovanými dveřmi. V části sálu s větší tepelnou zátěží je využit systém teplých a studených uliček.

Konektivita

Naše brněnské datacentrum je do centra českého Internetu NIX připojeno v Praze kruhovou topologií (dvě nezávislé trasy) přes CE Colo s přenosou kapacitou 10 Gbps a přes TTC (taktéž s kapacitou 10 Gbps).

Další 10 Gbps linka zajišťuje spojení se slovenským peeringovým centrem SIX. Zahraniční konektivitu odebíráme od operátorů Hibernia Networks, Interoute a Cogent (záložní zdroj). Odebírána je v Praze, Brně a Bratislavě s celkovou kapacitou 5x10 Gbs, kterou lze operativně navýšit. Zajištěn je také přímý peering s centrem peering.cz (10 Gbps) a Google (10 Gbps).

V našem datovém centru je zákazníkům k dispozici internetová konektivita od naší společnosti.

Dále nabízíme pronájem datových okruhů (L1, L2) až do rychlosti 100 Gbps, případně pronájem nenasvícených vláken, pro propojení technologie umístěné v datovém centru s jiným objektem.

Kromě toho zde má své přístupové body (POP) umístěny celá řada dalších telekomunikačních operátorů působících na tuzemském trhu, jejichž služby lze využít.

V datacentru jsou k dispozici všechny služby optické páteřní sítě. Jsou zde zavedeny páteřní optické trasy naší společnosti, a to:

  • dvě diverzifikované trasy na Prahu a Ivančice
  • zálohovaná optická trasa do Bratislavy (Slovensko) a Vídně (Rakousko)
  • optická trasa směr Ostrava a Český Těšín zajišťující napojení na Polsko
  • lokální optické trasy v rámci Brna a jižní Moravy

Přístup

Autorizované a oprávněné osoby zákazníka mají přístup 24/7/365 přes dohledové centrum (NOC). Zákazníci obdrží čipovou kartu na jméno pro nezávislý přístup do budovy a příslušného sálu a vlastní klíč pro přístup ke stojanu s jejich zařízením. Klíče od stojanů jsou uchovávány v elektronicky střežených trezorech klíčového hospodářství.

Zabezpečení

Veškeré vstupy do budovy datacentra jsou monitorovány kamerovým systémem CCTV se záznamovým zařízením s uchováváním záznamu 30 dní zpět. Výstupy kamer jsou vyvedeny na centrální pult dohledového centra.

Budova je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) s lokálními poplachovými výstupy (sirénami) a s výstupy vyvedenými na centrální pult dohledového centra.

Vchody do budovy, do jednotlivých kanceláří či technologických prostor jsou vybaveny elektronickými zámky a čidly pro ověření přístupových oprávnění. Všechny vstupy jsou logovány.

U vstupu do technologických sálů datového centra sídlí Dohledové centrum se stálou službou v režimu 24/7/365.

Protipožární systém

Datacentrum TH Brno je vybaveno dvěma nezávislými systémy pro detekci a hašení požáru. Instalovaný systém elektrické požární signalizace (EPS) je vybaven protipožárními čidly.  Výstupy EPS jsou napojeny na centrální pult dohledového centra.

Technologické sály jsou osazeny poloautomatickým systémem stabilního hasicího zařízení (SHZ). Jako hasivo je v případě technologických sálu použit inertní plyn FM-200, který na rozdíl od běžně používaných hasících náplní (plyn, aerosol apod.) nepoškozuje instalované technologie našich zákazníků.

Údržba

K vysoké kvalitě poskytovaných služeb přispívá pečlivá údržba všech technologických komponent datacentra včetně všech revizí a kontrol prováděných dle platných norem odbornými pracovníky.

Údržbu provádí naši vlastní zaměstnanci ve spolupráci se specializovanými dodavatelskými firmami.

Pravidelně se provádějí zátěžové testy diesel generátorů, jednotek UPS, testuje se odolnost vůči výpadku napájení z distribuční soustavy.

Pravidelným revizím a kontrolám podléhá VN transformátor, rozvodná soustava, protipožární systém, hasicí systém, klimatizační a zvlhčovací jednotky.

Nabízené služby

Fotogalerie

Diesel generátor VOLVO
Diesel generátor VOLVO
Diesel generátor VOLVO
Diesel generátor VOLVO
Elektro rozvodna
Elektro rozvodna
Klimatizační jednotky York/Carrier
Klimatizační jednotky York/Carrier
Rozvadeč diesel generátoru
Rozvadeč diesel generátoru
Stabilní hasicí zařízení
Stabilní hasicí zařízení
Studená ulička
Studená ulička
Suché chladiče
Suché chladiče
Záloha napájení - UPS Eaton
Záloha napájení - UPS Eaton
Záloha napájení - UPS Eaton
Záloha napájení - UPS Eaton
Vlastní vysokonapěťová trafostanice 22 kV/1 MW
Vlastní vysokonapěťová trafostanice 22 kV/1 MW
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Procházením tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Další informace